Oud papier

De data voor het inzamelen van het oud-papier openbare jenaplanschool De Driesprong 2017/2018

Oud-papier is goed voor het milieu, maar zeker niet onbelangrijk, ook goed voor de schoolkas. De school kan door deze inkomsten extra dingen doen.  Met dit geld worden de extra dingen voor de kinderen georganiseerd. Dat kan gaan om een museumbezoek, een survivaltocht, een zwembadbezoek, een aanpassing voor het schoolplein,of het wat extra kunnen doen bij schoolreizen, schoolkampen en festiviteiten. Wij hopen ook dit jaar weer op u te mogen rekenen.

DE DATA:

9-9 €428,-

4-11 €297,-

9-12 €158,-

27-1 €313,-

17-3

19-5

7-7

Het oud-papier graag voor 09.00 uur aan de weg zetten, omdat de inzamelingploegen graag op tijd beginnen met het rijden van de route.
Een verzoek om het oud-papier in dozen te doen en vast te maken.
Voor eventuele informatie of vragen kunt u terecht bij Lisanne de Vries tel. 06-30731861 of Pieter-Bas Elshof tel.06-23782699.

Alvast onze hartelijke dank.

De ouders van De Driesprong
Eesveen