Aanvragen verlof

Wij leveren verlofaanvragen van ouders sinds 2015-2016 digitaal aan bij de leerplichtambtenaar. 

De formulieren staan op de website. U vult het aanvraagformulier digitaal in of u gaat het downloaden, afhankelijk van uw mogelijkheden thuis. 
Dan mailt u het ingevulde formulier naar de directeur terug, waarna zij het onderste gedeelte kan invullen. Daarna wordt het opgestuurd naar de leerplichtambtenaar en ter bevestiging naar u.

 

Bij de planning van uw vakantie moet u rekening houden met de schoolvakanties. Slechts in héél bijzondere gevallen kan met toestemming van de leerplichtambtenaar worden afgeweken van de schoolvakanties. Er kan slechts één maal per jaar verlof worden aangevraagd. Een verlofaanvraag van minder dan 10 dagen kunt u bij de directeur aanvragen. Voor verlof van meer dan 10 dagen of in andere speciale gevallen moet u het verlof aanvragen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar in de gemeente Steenwijkerland is Mw. D. Hubbers. U kunt contact met haar opnemen via het gemeentehuis, tel 0521-538500.
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van Stichting Op Kop.