Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR) voor het openbaar basisonderwijs ingesteld. Hier worden alle zaken behandeld die bovenschools alle scholen van stichting Op Kop aangaan. Er wordt voor de afvaardiging met kiesgroepen gewerkt. Voor meer informatie over het MR en GMR-reglement zie http://www.stichtingopkop.nl/op-kop/medezeggenschap/