Medezeggenschapsraad

Voor het formeel overleg is er de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten.

Samengevat is de taak:
Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Daartoe heeft de raad de bevoegdheid om alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken met het bevoegd gezag.
De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door en uit de beide geledingen, ouders en personeel.


Elk jaar is er een zakelijke ouderavond, waar de MR verslag doet van de activiteiten en de OR verantwoording aflegt over het beheren van de financiƫn.

Geleding ouders:
Roelof Houwing: (Voorzitter) 
Sandra Barkhuijsen 

Geleding personeel:
Janet Oosterom, tel. 0521-852926
Maurice Meijerink (Secretaris), 0522-259492

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR) voor het openbaar basisonderwijs ingesteld. Hier worden alle zaken behandeld die bovenschools alle scholen van stichting Op Kop aangaan. Er wordt voor de afvaardiging met kiesgroepen gewerkt. Voor meer informatie over het MR en GMR-reglement zie http://www.stichtingopkop.nl/