Schoolreisje / Schoolkamp

Schoolreis
Groep 1 t/m 5 gaan elk jaar op schoolreis. De bestemming is elk jaar weer anders, waarbij er gericht gezocht wordt naar een betaalbare bestemming. U betaalt voor de schoolreis € 25,-  per kind.

U kunt het geld voor de schoolreis overmaken op:
NL02 INGB 0006 5702 79
t.n.v. o.b.s. de Driesprong Eesveen onder vermelding van
schoolreis 2017/2018 + naam kind(eren)

Schoolkamp
Groep 6 t/m 8 gaan elk jaar drie dagen op kamp. De bestemming is hier ook elk jaar anders. Er wordt ook hier gericht gezocht naar een betaalbare plek.  U betaalt voor het kamp € 50,-  per kind.

U kunt het geld voor kamp overmaken op:
NL02 INGB 0006 5702 79
t.n.v. o.b.s de Driesprong Eesveen onder vermelding van
kamp 2017/2018 + naam kind(eren)