Earlybird

 

EarlyBird methodiek
De EarlyBird-methodiek maakt Engels leren leuk. Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs een nieuwe taal te leren. Door speels met een taal bezig te zijn, leren ze die taal bijna ongemerkt. EarlyBird maakt gebruik van dat vermogen en is er op gericht om kinderen op natuurlijke, wetenschappelijk onderlegde wijze Engels te leren. EarlyBird gebruikt methodes die precies aansluiten bij de leerwijze van kinderen. Ook worden actuele en interessante thema’s verweven in het programma zoals de verschillende seizoenen en feestdagen. De methodiek is flexibel en kan op elke school zijn eigen invulling krijgen. Daarbij wordt rekening gehouden met schoolspecifieke factoren als (groeps)grootte, populatie, stamgroepen en het didaktisch-pedagogisch concept.

Voordelen van vroeg vreemdetalenonderwijs
Er is momenteel nog geen wetgeving rond vroeg vreemdetalenonderwijs. Maar in Europa en zelfs wereldwijd wordt steeds vaker een bewuste keuze gemaakt voor een vroege start. Hier zijn namelijk veel voordelen aan verbonden. Ongemerkt groeit de woordenschat van kinderen erg snel en ontwikkelt een goede klank en uitspraak. Ook zijn kinderen vaak erg gemotiveerd om een nieuwe taal te leren. Ze worden goed voorbereid voor het voortgezet onderwijs omdat ze simpelweg al meer Engels hebben geleerd. Bovendien heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat een vroege start de algemene taalvaardigheid van kinderen verbetert.  

Waarom Engels?
Engels is wereldwijd de meest gebruikte toegankelijke taal. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. Door kinderen deze taal al vroeg te leren, bereiden we ze zo goed mogelijk voor op de toekomst. Ook zorgt vroeg Engels voor een betere start bij doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Daar is Engels een kernvak waar hogere eisen dan in het verleden aan worden gesteld. 

Kwaliteitsbeleid
Om de kwaliteit van EarlyBird-onderwijs in het Engels te waarborgen, is er een kwaliteitsbeleid ontwikkeld. Als een school voor EarlyBird kiest, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan op bijvoorbeeld het gebied van: de kwaliteit van de lessen, nascholing van de leerkrachten, de hoeveelheid onderwijstijd en de materiaalkeuze. Deze voorwaarden staan vermeld in de EarlyBird-standaard. De invoering van de EarlyBird-methodiek gaat niet van de ene op de andere dag. Gemiddeld volgen scholen een traject van drie jaar. Aan het einde van het invoeringsjaar of kort in het tweede jaar vindt de eerste evaluatie plaats. Dit wordt gedaan aan de hand van de door het Europees Platform erkende ‘Kijkwijzer’. 

17 JUNI 2014 DE DERDE STER VOOR DE DRIESPRONG!!!
We hebben vandaag bezoek gehad van Mister Paul van Earlybird. Hij is in alle groepen geweest om het niveau van ons Engels te controleren. Earlybird gebruikt bij deze bezoeken een uitgebreide kijkwijzer. In 2011 hebben wij het eerste kijkbezoek gehad en verdienden daarmee onze eerste twee sterren. Scholen die de derde ster achter hun naam mogen zetten, voldoen aan alle kwaliteitseisen die Earlybird voor Engels op basisscholen hanteert. Wij zijn hiermee de eerste school van Noord Nederland die dit heeft bereikt.