De basis voor sociale weerbaarheid is zelfvertrouwen. Kinderen ‘moeten’ durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden. 
 
Wij denken dat we met de 7 symbolen van Fides onze leerlingen veel positieve bagage in het leven mee kunnen geven. Alles wat kinderen kan helpen om zich prettig, gewaardeerd en "stevig in de schoenen" te voelen is de moeite waard.

Overzicht van de 7 symbolen van Fides:
1) De ballon staat voor het zelfvertrouwen.
2) De dominostenen staan voor het meeloopgedrag.
3) De sleutelbos staat voor het oplossen van problemen.
4) De matroesjkapop staat voor je gevoel
5) De rugzak staat voor wat je hebt meegemaakt.
6) Het ojée-okée laatje staan voor je focus.
7) De 100% beer staat voor acceptatie van jezelf.

Wilt u meer informatie dan kunt u eens een kijkje nemen op de website van Fides www.fidesnoord.nl 

We hebben tot 2019 een verlenging van het certificaat gekregen! We hebben met goed gevolg de laatste training positief afgesloten en mogen ons nu tot 2019 een gecertificeerde FIDES school noemen.