't Hummeltje

't Hummeltje valt onder Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland. De peuterspeelzaal ’t Hummeltje is gehuisvest in de speelzaal van de school. Hier kunnen zij gebruik maken van een vaste ruimte. Deze ruimte is ingericht als peuterspeelzaal.

Het feit dat de peuter- en kleutergroepen qua ruimte letterlijk dicht bij elkaar zitten (er zit enkel een schuifwand tussen) heeft tot een verdere samenwerking geleid dan de gebruikelijke. Er worden bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten voor peuters en kleuters rond de feestdagen georganiseerd. Daarnaast wordt regelmatig samen buiten gespeeld en elke maand wordt er twee keer samen binnen gewerkt en gespeeld. De schuifdeuren gaan dan open en de peuters en de kleuters kunnen gebruik maken van beide ruimtes. Dit wordt zowel door de peuterleidster als de kleuterleidster als zeer leerzaam ervaren. Het is bovendien ook goed voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de peuters en de kleuters.
Elk schooljaar werken we aan 4 gezamenlijke thema’s om ontwikkelingsgericht met alle kinderen te kunnen werken.
Van elke peuter ontvangt de school een overdrachtsformulier waarop de informatie uit het peutervolgsysteem O(ntluikings) V(olgsysteem) P(euters) is vastgelegd. Bij alle kinderen vindt er een “warme” overdracht plaats tussen peuterspeelzaal en basisschool. De informatie wordt altijd op een goede en positieve manier overgebracht.