• Thea Bruntink 
  directeur, aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag
 • Niesje Boersma 
  stamgroepleidster van de kleuters op woensdag, donderdag en vrijdag
 • Janet Oosterom
  stamgroepleidster van de middenbouw op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
 • Maurice Meijerink
  stamgroepleid(st)er van de bovenbouw op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 • Jeannie Pen
  stamgroepleidster onder- en bovenbouw op maandag- dinsdag en woensdag
  Intern Begeleidster van de school (IB'er)
 • Marga Lenis
  stamgroepleidster midden- en bovenbouw op vrijdag
 • Cees Leerling
  vakleerkracht muziek in alle groepen op donderdagmiddag
 • Danny Vermeulen
  vakleerkracht gymnastiek in de midden- en bovenbouw op woensdagmorgen
 • Tecla Poortland
  vakleerkracht HVO/GVO bovenbouw op donderdagmorgen
 • Yvonne Ariesen
  administratief medewerkster, om de week op dinsdagochtend